Działamy dalej!

Działamy dalej!

Wraz z rokiem 2023 rozpoczynamy po raz kolejny realizację zadania “Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej”, finansowanego przez Gminę Miejską Lubin. Dziękujemy za zaufanie!