Warning: Undefined array key "icon_types" in /home/users/ccvjjovo/public_html/lkb/public_html/_sites/pr.diecezja.legnica.pl/wp-content/plugins/menu-icons/includes/settings.php on line 81
Specjaliści | Poradnia Św. Jana Pawła II w Legnicy

Specjaliści

Opis dyżurujących w poradni specjalistów

  Psycholog - Joanna Turlej.
Absolwentka psychologii na KUL specjalność kliniczna. Ukończyła kurs podstawowy Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada kompetencje w podejmowaniu interwencji kryzysowej w tym m.in wobec osób doświadczających przemocy. Trener programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Psycholog szkolny.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Ośrodku Adopcyjnym, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Psycholog z dużym doświadczeniem w diagnozie dzieci i młodzieży oraz udzielaniu wsparcia psychologicznego dzieciom, nastolatkom oraz ich rodzicom.


Psychoterapeuta (terapia pozytywna i rozwojowa) - Joanna Skowron.
Business Coach, Trenerka Biznesu, Asesor AC/DC, HR Manager. Psychoterapeutka psychoterapii pozytywnej w trakcie szkolenia.
Projektuje i przeprowadza treningi indywidualne z zakresu motywowania, budowania zespołu, ocen pracowniczych, rozwoju menedżerskiego. Jej powołaniem zawodowym jest praca z drugim człowiekiem nad jego rozwojem, budowaniem świadomości oraz budowaniem równowagi życiowej.

Psychoterapeuta (TSR, krótkoterminowa) i doradca rodzinny - Dominika Warmuz.
Absolwentka nauk o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - familiolog, doradca rodzinny. Mediator rodzinny, trener umiejętności społecznych, trener komunikacji w rodzinie. Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach (TSR) - terapeuta w trakcie szkolenia. 
Z rodzinami pracuje od 2011 roku. 
Dyrektor Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II w Legnicy od początku jej istnienia. 
Z zamiłowania wychowawca i opiekun dzieci i młodzieży podczas kolonii letnich i zimowych. 
Na co dzień pracuje jako notariusz Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej.

Psychoterapeuta (terapia psychodynamiczna) - Stanisław Ratajski.
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, socjolog. Ukończył szkolenie z Podstaw Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, aktualnie swoje kompetencje rozwija w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Współpracuje także z Fundacją Raduga. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Psychoterapeuta (terapia integratywna) - Ks. Kamil Bulanda
Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Jest prezbiterem diecezji legnickiej. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w ramach Podyplomowych Studiów Psychoterapii. Student trzeciego roku psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Bliska mu jest psychoterapia w nurcie integratywnym, ujmująca człowieka jako istotę, w której sfery fizyczna, psychiczna i duchowa są od siebie zależne, wzajemnie się przenikają i na siebie oddziałują. 
Staż kliniczny odbywał w DPS Szyldak - specjalizującym się w opiece nad osobami przewlekle chorymi psychicznie.
Udziela wsparcia osobom doświadczającym depresji, lęków, nerwic, problemów psychosomatycznych, żałoby po utracie bliskiej osoby, zaburzeń osobowości, problemów z regulacją emocji oraz doświadczeń traumatycznych.

Mediator - Małgorzata Sokołowska.

Ostatnie

Inne wpisy