Specjaliści dyżurujący w naszej Poradni to:

Doradca rodzinny

Doradca Życia Rodzinnego

pomaga narzeczony w przygotowaniu się do sakramentu małżeństwa, prowadząc z parą trzy spotkania w ramach kursu dla narzeczonych. Doradcy to także nauczyciele naturalnych metod rozpoznawania płodności. Uczymy metodą wg prof. Josefa Rötzera. Zapraszamy kobiety i pary, które chcą dowiedzieć się jak rozpoznawać swoją płodność, chcą uzyskać pomocy w kwestii planowania rodziny i poczęcia dziecka. Zapraszamy także osoby chcące porozmawiać o swoim małżeństwie lub relacji w związku.

Psycholog

trudnościach w relacji małżeńskiej, udzieli wsparcia w sytuacjach kryzysowych, problemach depresyjnych. Dla osób indywidualnych i par.

Psycholog
Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy

pomoże w trudnościach wychowawczych i niepokojach rodziców dotyczących rozwoju dziecka, prowadzi poradnictwo dla młodzieży

Pedagog rodzinny

specjalista ds. rodziny, trener treningu umiejętności społecznych i treningu zastępowania agresji

Pedagog rodzinny
Psychoterapeuta rodzinny

Psychoterapeuta rodzinny

spotkania z parami i z rodzinami przeżywającymi kryzys, konflikty lub problemy wynikające z różnych przyczyn losowych i życiowych. Prowadzi konsultacje rodzinne w celu poprawienia funkcjonalności życia rodzinnego oraz zwiększenia jakości i zadowolenia z życia rodzinnego. Prowadzi terapie par i całych rodzin. Prowadzi ponadto konsultacje wychowawcze dla rodziców, dzieci i młodzieży. Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej.

Psychoterapeuta

spotkania prowadzone w nurcie psychoterapii pozytywnej dla osób dorosłych. Psychoterapia pozytywna i jej interwencje są po to, aby nauczyć się wieść dobre i spełnione życie, ale też jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami.

Psychoterapeuta
Logopeda z neurologopedią

Logopeda

konsultacje i porady w zakresie logopedii i neurologopedii. Na spotkaniach m.in. diagnoza i profilaktyka zaburzeń mowy, stymulacja zaburzeń mowy, terapia prostego opóźnienia rozwoju mowy, terapia dyslalii. W ramach neurologopedii terapia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo i z porażeniem mózgowym, terapia mowy u dzieci autystycznych, terapia afazji i dyzartii W uzasadnionych klinicznie przypadkach jest możliwa terapia domowa.

Terapeuta ds. uzależnień

specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Podczas spotkania możliwość diagnozy uzależnienia i współuzależnienia. Terapeuta motywuje do podjęcia leczenia i abstynencji, samodzielnie prowadzi psychoterapię uzależnień, podejmuje działania terapeutyczne w sytuacji kryzysu, pracuje z całą rodziną dotkniętą uzależnieniem, pomaga w rozwiązywaniu problemów wynikających z życiem z osobą uzależnioną

Terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień
Mediator sądowy

Mediator sądowy

prowadzi mediacyjne sprawy rodzinne i cywilne, także zlecone przez sąd. Mediator pomoże przejść przez konflikty i kryzysy rodzinne.

Bezpłatne i anonimowe porady Specjalistów

Doradca Życia Rodzinnego
II i IV środa 16.00 – 17-00 i I i III wtorek 16.00 - 17.00
Pedagog rodzinny
wtorek 16.00 – 17.00
Mediator sądowy
IV czwartek 15.30 – 16.30
Logopeda
wtorek 14.30 - 15.30
Psychoterapeuta
poniedziałek 19.00 - 21.00
Psycholog
poniedziałek 13.30 – 15.30
Terapeuta ds. uzależnień
poniedziałek 17.00 – 19.00