Poradnia Św. Jana Pawła II w Legnicy

poradnia jp2

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna niesie pomoc małżeństwom, rodzinom, dzieciom i młodzieży. Poradnia pomoże również narzeczonym przygotować się do sakramentu małżeństwa. W czasie spotkań ze specjalistami można uzyskać informację, pomoc i wsparcie. Do poradni zgłosić się może każdy, kto potrzebuje rozmowy i troskliwego podejścia do człowieka. Poradnia prowadzi również warsztaty, grupy wsparcia i spotkania o różnej tematyce. W poradni można również nauczyć się naturalnej metody rozpoznawania płodności.

Specjaliści

Doradca Życia Rodzinnego - podstawowym zadaniem Doradcy jest pomoc rodzinie przez specjalistyczne poradnictwo. Dają przede wszystkim wsparcie, czas oraz odrobinę serca tym, którzy go potrzebują. Poprzez aktywne słuchanie pomagają odkryć przyczyny różnorodnych konfliktów, a także możliwości ich rozwiązywania. Nie narzucają sposobu rozwiązania problemu, ale pomagają to rozwiązanie wypracować. Do ich zadań należy także wspieranie młodych ludzi w przygotowaniu do małżeństwa. Nauczają również naturalnych metod planowania rodziny (metod rozpoznawania płodności).


Mediacje Małżeńskie - Spotkania Małżeńskie – dyżur pełni para małżeńska z wieloletnim stażem, działająca w Ruchu „Spotkań Małżeńskich". Służą pomocą w pogłębieniu więzi małżeńskiej, są pomocą w lepszym i głębszym zrozumieniu się nawzajem męża i żony. Stwarzają okazję do odnowienia i pogłębienia wspólnoty dwojga ludzi ze sobą i z Bogiem. Dokonuje się to poprzez taką formę dialogu, która pomaga w lepszym poznaniu samego siebie oraz współmałżonka, poznaniu swoich i jego uczuć oraz postaw. Dialog ten prowadzi do zwiększenia wzajemnego zaufania, zrozumienia intencji oraz zaakceptowania współmałżonka.


Psycholog - osoba, która pomoże w trudnościach wychowawczych i niepokojach rodziców dotyczących rozwoju dziecka, trudnościach w relacji małżeńskiej, udzieli wsparcia w sytuacjach kryzysowych, prowadzi poradnictwo dla młodzieży.

 

Psycholog kliniczny - pomoc psychologiczna:
- osobom, które cierpią w swoim codziennym życiu z powodu lęku, nerwicy, depresji i innych zaburzeń psychicznych,
- ludziom, którzy doświadczają trudności w relacjach z współpartnerem, szefem innymi ważnymi osobami,
- osobom cierpiącym z powodu straty istotnych wartości: bliskiej osoby, pracy, partnera, zdrowia,
- osobom, które w swoim życiu przeżyły doświadczenia traumatyczne,
- osobom doświadczającym sytuacji  o charakterze kryzysowym.

 

Terapeuta rodzinny-pedagog -  spotkania z parami i z rodzinami przezywającymi kryzys, konflik lub problemy wynikające z różnych przyczyn losowych i życiowych. Prowadzi konsultacje rodzinne w celu poprawienia funkcjonalności życia rodzinnego oraz zwiększenia jakości i zadowolenia z życia rodzinnego. Prowadzi terapie par i całych rodzin. Prowadzi ponadto konsultacje wychowawcze dla rodziców, dzieci i młodzieży.


Terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień -specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia:

-zdiagnozuje uzależnienia i współuzależnienia
-motywuje do podjęcia leczenia i abstynencji
-samodzielnie prowadzi psychoterapię uzależnień
-podejmuje działania terapeutyczne w sytuacji kryzysu
-pracuje z rodziną
-pomaga w rozwiązywaniu problemów wynikających z życiem z osobą uzależnioną

 

Logopeda ze specjalizacją w zakresie neurologopedii - konsultacje i porady w zakresie logopedii i neurologopedii

Logopedia ogólna:

-diagnoza i profilaktyka zaburzeń mowy

-stymulacja zaburzen mowy

-terapia prostego opóźnienia rozwoju mowy

-terapia dyslalii

Neurologopedia - terapia:

-mowy u dzieci upośledonych umysłowo

-mowy u dzieci z porażeniem mózgowym

-mowy u dzieci autystycznych

-afazji i dyzartii

Wizyty domowe:

- dla pacjentów po udarach mózgu - w uzasadnionych klinicznie przypadkach jest możliwa terapia domowa.


Radca Prawny - praca radcy prawnego to przede wszystkim świadczenie pomocy prawnej w zakresie różnych dziedzin prawa.

Warsztaty - organizujemy warsztaty z komunikacji w rodzinie, treningi umiejętności wychowawczych, warsztaty z chustonoszenia, dietetyczne, terapeutyczne, z pieki okołoporodowej, na turalnych metod rozpoznawania płodności.

Grupy wsparcia - dla rodziców po stracie dziecka, dla osób w żałobie, dla osób zestresowanych, dla osób w kryzysie życiowym i małżeńskim.