Poradnia Św. Joanny Beretty Molli w Lubinie

poradnia jbm

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna służy fachową pomocą rodzinom, małżeństwom, narzeczonym oraz osobom przeżywającym trudne życiowe sytuacje. Specjaliści pełniący w niej dyżury udzielają informacji i porad w zakresie komunikacji w rodzinie i małżeństwie, mediacji, prawa,prawa kościelnego, medycyny, psychologii i pedagogiki oraz naturalnych metod rozpoznawania płodności.

Specjaliści

Specjaliści dyżurujący w Poradni służą pomocą w następujących dziedzinach:

Doradca Życia Rodzinnego (Mirosława Jagiełło, Agata Szymkowiak) -  zajmuje się szeroko rozumianą pomocą rodzinie, pomaga rozpoznać przyczyny problemu i wybrać odpowiedniego w danym przypadku specjalistę. Udziela „pierwszej pomocy” w sytuacjach kryzysu, konfliktu w rodzinie czy małżeństwie. Wspiera w procesie wychowywania dzieci i budowania szczęśliwego małżeństwa, ucząc komunikacji i dialogu. Chętnie dzieli się rzetelną wiedzą na temat naturalnych metod planowania rodziny (NPR) - pokazuje, jak wsłuchiwać się w swój organizm by rozpoznawać jego naturalny rytm płodności i niepłodności. Przeprowadza również spotkania indywidualne dla par przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.

 

Fizjoterapeuta - doradca żywieniowy - zajmuje się konsultacjami w przypadku dolegliwości układu ruchu, może zaproponować ćwiczenia odciążające kręgosłup czy też przeciążone partie mięśni, doradza na temat zdrowego trybu życia i właściwego odżywiania się. Porady nie obejmują zabiegów!

 

Terapeuta rodzin (Beata Bochnia) - pracuje z parami oraz rodzinami przeżywającymi kryzys, konflikt oraz problemy wynikające z rożnych przyczyn. Prowadzi konsultacje rodzinne w celu poprawienia funkcjonalności życia rodzinnego, konsultacje wychowawcze dla rodziców dzieci w różnych grupach wiekowych, w zakresie poprawy relacji z rodzicami, z opiekunami, a także z grupą rówieśniczą, poprawy stanów emocjonalnych i pokonywania trudności szkolnych itp. Zajmuje się również terapią rodzin.

 

Lekarz medycyny - udziela informacji medycznych z zakresu opieki nad dzieckiem i jego właściwej pielęgnacji, przygotowania do ciąży i porodu, opieki prekoncepcyjnej. Odpowie na pytania dotyczące zdrowego stylu życia,  profilaktyki chorób. 

 

Logopeda - pracuje z dziećmi i młodzieżą posiadającymi wady wymowy, prowadzi terapie logopoedyczne, udziela informacji z zakresu profilaktyki wad wymowy, diagnozuje problemy logopedyczne, wspiera rodziców dzieci z zaburzeniami komunikacji.


Para z Ruchu Spotkania Małżeńskie (Paulina i Łukasz Czukiewscy) - służy pomocą w nawiązywaniu i rozwijaniu komunikacji w małżeństwie, pomaga pogłębić wzajemną relację i zrozumienie męża i żony. Stwarza okazję do pogłębienia wspólnoty dwojga ludzi ze sobą i z Bogiem. Dokonuje się to poprzez taką formę dialogu, która pomaga w lepszym poznaniu samego siebie oraz współmałżonka, poznaniu swoich i jego uczuć oraz postaw. Dialog ten prowadzi do zwiększenia wzajemnego zaufania, zrozumienia intencji oraz zaakceptowania współmałżonka. Para nie prowadzi spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa.

 

Specjalista z zakresu komunikacji w rodzinie (Aneta Rams) - pomaga w przypadku codziennych problemów wychowawczych, gdy rodzic ma poczucie, że nie potrafi dogadać się ze swoim dzieckiem; także w codziennych problemach małżeńskich na gruncie komunikacji. Uczy jak mówić, by dziecko, czy też współmałżonek chciało słuchać, i jak słuchać, by druga osoba chciała mówić. W razie potrzeby może przekierować na spotkanie do innego specjalisty.

 

Radcy prawni - udzielają informacji prawnych z zakresu prawa cywilnego (w tym zobowiązań, spadków i darowizn), prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym spraw małżeńskich i alimentacyjnych), prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa ubezpieczeniowego.


Prawnik kanonista, duszpasterz (ks. Grzegorz Ropiak) - udziela informacji i porad w zakresie prawa kanonicznego (m. in. stwierdzania ważności małżeństwa), pomaga także w problemach i wątpliwościach natury religijnej. Czeka również na tych, którzy potrzebują po prostu rozmowy z kapłanem, kierownictwa duchowego, pomocy w rozeznawaniu powołania.


Psycholog (Anna Czukiewska) - udziela porad psychologicznych, pomaga w problemach dotyczących relacji z innymi, szczególnie z osobami bliskimi. Doradza rodzicom, szczególnie tym, których dzieci mają bądź stwarzają pewne problemy emocjonalne bądź z zachowaniem. Pomaga poradzić sobie z trudnymi uczuciami, postawami, emocjami, myślami. Wspiera także w rozwoju osobistym.


Terapeuta uzależnień - prowadzi konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin. Pomaga zrozumieć, czym jest uzależnienie i jak sobie z nim radzić. Pomaga osobom, które dostrzegają, że ich uzależnienie przynosi poważne konsekwencje. Udziela wsparcia tym, którzy nie radzą sobie z piciem alkoholu, hazardem, uzależnieniem od komputera i gier on-line, narkotyków, dopalaczy  i leków bliskiej osoby. Pomaga znaleźć wyjście z sytuacji tym, którzy doświadczają przemocy ze strony bliskiej osoby. Zaprasza także tych, którzy wstydzą się poprosić o pomoc specjalistę uzależnień.